Að senda inn tilkynningu

Hver sá sem telur að starfsmaður lögreglunnar hafi (1) framið refsivert brot í starfi (2) viðhaft ámælisverða starfsaðferð eða framkomu í starfi eða (3) er ósáttur við almenna starfshætti lögreglu getur leitað beint til nefndarinnar með tilkynningu og óskað eftir að mál hans verði tekið til athugunar.

Rétt er að eftirtaldar upplýsingar komi fram í tilkynningu til nefndarinnar:

  • Fullt nafn, heimilisfang, símanúmer og kennitala þess sem sendir inn tilkynninguna.
  • Lýsing á þeirri háttsemi eða því atviki sem kvartað er yfir. Hér þarf að koma fram stutt lýsing á þeirri háttsemi eða því atviki sem er tilefni tilkynningarinnar. Tilgreina má það embætti og/eða starfsmann sem tilkynningin varðar, ef þær upplýsingar liggja fyrir.
  • Ef til staðar eru skjöl eða gögn sem til þess eru fallin að varpa ljósi á málavexti, mega þau fylgja með tilkynningunni.

Hægt er að senda tilkynningu með eftirfarandi hætti:

Fyrir leiðbeiningar og upplýsingar um störf nefndarinnar og málsmeðferð er hægt að hafa samband við starfsmann nefndarinnar símleiðis. Símatími er á milli 10 og 11 alla virka daga og  síminn er 545-8800.